ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ ๑๘๙๐ กทม. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 10 เมษายน 2561 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานงานพระราชทานงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกพระนาขวัญ ปี ๖๑ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 10 เมษายน 2561 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองพลาสติกบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 10 เมษายน 2561 6
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สำหรับเติมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 6 กง 8538 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2561 12
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2561 20
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2561 8
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 08 มีนาคม 2561 33
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมุ้งพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 มีนาคม 2561 27
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 มีนาคม 2561 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 06 มีนาคม 2561 28