ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 01 กันยายน 2560 54
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่าง ดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2560 135
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าวและบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2560 97
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2560 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจรปี ๒๕๖๐/๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2560 93
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 22 สิงหาคม 2560 69
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2560 104
ประกาศการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 298,200 ใบ 10 สิงหาคม 2560 96
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลิตภัณฑ์ข้าว ปี 2560 โครงการ Niche Market ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 10 สิงหาคม 2560 87
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 08 สิงหาคม 2560 134