ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 22
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 16
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 25
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 26
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 13
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 15
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 15 ธันวาคม 2560 40
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 15 ธันวาคม 2560 45
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน ๔๐๐ รีม และ A3 จำนวน ๒๐ รีม 14 ธันวาคม 2560 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮษ 1890 กรุงเทพมหานคร กมข. 14 ธันวาคม 2560 35