ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎศ 4966 กทม. 05 มิถุนายน 2561 16
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ 05 มิถุนายน 2561 22
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2561 14
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2561 15
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารและแบบสอบถาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2561 13
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 04 มิถุนายน 2561 18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือสถานีตำรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2561 18
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว (เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักข้าวไร่ดอกข่า) 01 มิถุนายน 2561 20
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สำหรับเติมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 6 กง 8538 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 4
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 20