ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนุ้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 36
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 32
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 24
ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 สิงหาคม 2561 3
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กพับได้ชั้นเดียว จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 28
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างประจำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 21
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษฟางข้าว โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ 20 สิงหาคม 2561 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนแบบก่อสร้าง ขนาด A1 ศมข.ชัยภูมิ (1-8) กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 16 สิงหาคม 2561 15
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R2 เครื่องถ่ายเอกสาร 15 สิงหาคม 2561 37
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา Cleansing ข้อมูล GAP ปี 2557 15 สิงหาคม 2561 24