ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2560 19
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2560 13
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้อสัมพัทธ์ กมข.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2560 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 22 ธันวาคม 2560 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กมข. 22 ธันวาคม 2560 38
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 21 ธันวาคม 2560 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง 21 ธันวาคม 2560 19
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและคู่มือชาวนา กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 21
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 22
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 19 ธันวาคม 2560 16