ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 09 พฤศจิกายน 2560 32
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 09 พฤศจิกายน 2560 21
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 09 พฤศจิกายน 2560 24
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 09 พฤศจิกายน 2560 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง 09 พฤศจิกายน 2560 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นแบบขนาด A1 ขาว-ดำ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 09 พฤศจิกายน 2560 13
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 09 พฤศจิกายน 2560 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 09 พฤศจิกายน 2560 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นแบบขนาด A1 ขาว-ดำ 09 พฤศจิกายน 2560 25
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 08 พฤศจิกายน 2560 39