ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง ประกอบการจัดสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนข้าวและชาวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2561 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิวเซอร์ ชุดทำภาพและเป็นตัวละลายหมึก และ เบลท์ ยูนิต ชุดสายพานลำเลียงกระดาษไปทำภาพ ของเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 สิงหาคม 2561 16
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบการจัดสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนข้าวและชาวนา 09 สิงหาคม 2561 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานประจำปี ๒๕๖๐ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 09 สิงหาคม 2561 10
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลโรคข้าวที่สำคัญ พร้อมอบรมวิธีการใช้ และ maintenance 1 ปี หลังส่งมอบงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 สิงหาคม 2561 11
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2561 19
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถศึกษาดูงานประกอบการจัดอบรมหลักสูตรเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2561 9
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าว 07 สิงหาคม 2561 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 06 สิงหาคม 2561 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 06 สิงหาคม 2561 23