ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ต่อเนื่องจากเป้าหมาย ปี 2559 04 ตุลาคม 2559 307
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว ที่ กวข.สช.4.59 เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 23 กันยายน 2559 264
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว ที่ กวข.สช.5.59 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 23 กันยายน 2559 328
ประกาศ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ต่อเนื่องจากเป้าหมาย ปี 2559 19 กันยายน 2559 396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการปรังปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2559 127
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2559 371
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าว และบริเวณโดยรอบภายในกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2559 313
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2558 08 กันยายน 2559 313
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติทางการเกาตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ 07 กันยายน 2559 354
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือกฯ 06 กันยายน 2559 526