ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 07 สิงหาคม 2560 253
โครงการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2560 225
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 31 กรกฎาคม 2560 267
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2560 สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2560 437
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กรกฎาคม 2560 208
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ฯ (Niche Market) ปี 2560 06 กรกฎาคม 2560 294
ร่างประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก Outsource ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2560 สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 30 มิถุนายน 2560 289
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 28 มิถุนายน 2560 298
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิถุนายน 2560 216
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างฯ (Niche Market) ปี 2560 19 มิถุนายน 2560 313