ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 พฤษภาคม 2561 5
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 21 พฤษภาคม 2561 32
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน เกษตรมหัศจรรย์ 2561 เกษตรสร้างสุขยุคดิจิตอล โดยวิธีคัดเลือก 21 พฤษภาคม 2561 7
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 7221 กรุงเทพมหานคร 21 พฤษภาคม 2561 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาพร้อมเข้าเล่ม กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 พฤษภาคม 2561 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 พฤษภาคม 2561 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 พฤษภาคม 2561 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 พฤษภาคม 2561 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ โครงการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 พฤษภาคม 2561 6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง [ร่าง]ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2561 20