ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 22 พฤศจิกายน 2560 26
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 22 พฤศจิกายน 2560 8
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 22 พฤศจิกายน 2560 6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฏฮ-9928 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2560 9
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2560 12
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 21 พฤศจิกายน 2560 19
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 21 พฤศจิกายน 2560 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 พฤศจิกายน 2560 10
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าว 21 พฤศจิกายน 2560 23
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 20 พฤศจิกายน 2560 23