ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 28 พฤศจิกายน 2561 24
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ 28 พฤศจิกายน 2561 22
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 28 พฤศจิกายน 2561 2
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2561 33
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๑ (Thai Rice Festival 2018) 28 พฤศจิกายน 2561 94
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 28 พฤศจิกายน 2561 42
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง และเปลี่ยนวาล์ว ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2561 24
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 30
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กฉ8270 27 พฤศจิกายน 2561 2
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายแบบแปลนก่อสร้างและย่อแบบแปลนก่อสร้าง 27 พฤศจิกายน 2561 2