ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินนทรีย์ 12 พฤศจิกายน 2561 29
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู่้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 12 พฤศจิกายน 2561 25
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ กช ๙๕๓๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2561 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถายเอกสารเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2561 31
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 07 พฤศจิกายน 2561 5
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 07 พฤศจิกายน 2561 5
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม 07 พฤศจิกายน 2561 5
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง 07 พฤศจิกายน 2561 37
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง 07 พฤศจิกายน 2561 33
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามศาสตร์พระราชา เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤศจิกายน 2561 18