ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนแบบก่อสร้าง ขนาด A1 ศมข.ชัยภูมิ (1-8) กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 16 สิงหาคม 2561 8
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R2 เครื่องถ่ายเอกสาร 15 สิงหาคม 2561 30
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา Cleansing ข้อมูล GAP ปี 2557 15 สิงหาคม 2561 18
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2561 14
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านอารักขาข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2561 10
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านอารักขาข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2561 10
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ 10 สิงหาคม 2561 24
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ 10 สิงหาคม 2561 21
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 10 สิงหาคม 2561 20
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) กิจกรรม “สานใจคนปลูก ผูกใจคนกิน” 10 สิงหาคม 2561 30