ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2561 32
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2561 22
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร 25 พฤษภาคม 2561 18
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R1 เครื่องถ่ายเอกสาร 24 พฤษภาคม 2561 22
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 24 พฤษภาคม 2561 20
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 24 พฤษภาคม 2561 19
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 22 พฤษภาคม 2561 26
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงูประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 22 พฤษภาคม 2561 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 พฤษภาคม 2561 5
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 21 พฤษภาคม 2561 32