ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2561 23
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ๊นแบบ A1 ขาว-ดำ 03 มกราคม 2561 23
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบบันทึกข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GS-04)โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2561 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 29 ธันวาคม 2560 22
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2560 33
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2560 29
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนขนย้ายกระถางข้าว ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2560 20
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี2561 กมข. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธันวาคม 2560 35
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP 27 ธันวาคม 2560 34
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดสัมมนา 27 ธันวาคม 2560 36