ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 11 งวด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 17 ตุลาคม 2560 83
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2560 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 12 ตุลาคม 2560 136
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 06 ตุลาคม 2560 77
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ตุลาคม 2560 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 04 ตุลาคม 2560 71
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สัญญาจ้างทั่วไป สถาบันวิทยาศาสตร์ข้างแห่งชาติ ตกลงจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระบบตู้ปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ โดยวิธีคัดเลือก 04 ตุลาคม 2560 176
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ตุลาคม 2560 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 02 ตุลาคม 2560 81