ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2561 10
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเติมเครื่องสูบน้ำ และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเติมเครื่องตัดหญ้า 31 พฤษภาคม 2561 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสัมมนา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 พฤษภาคม 2561 5
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงพร้อมชุดป้องกันสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 7
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพ่นยา ขนาด 20 ลิตร (2 ระบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 7
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 30 พฤษภาคม 2561 18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร เรื่อง ประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ใช้สำหรับศึกษาการเจริญเติบโตและให้ผลผลืตข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 15