ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2561 36
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ 21 สิงหาคม 2561 12
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 25
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐาานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 15
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนุ้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 19
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 21
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 17
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กพับได้ชั้นเดียว จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 19
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างประจำรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 14
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษฟางข้าว โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ 20 สิงหาคม 2561 14