ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2562 36
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อประกอบการฝึกอบรมของสำนักบริหารกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562 12
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง 08 มกราคม 2562 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ 07 มกราคม 2562 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ 07 มกราคม 2562 12
กรมการข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปีงบประมาณ 2562 07 มกราคม 2562 25
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฎศ 4975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2562 19
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮภ 4833 03 มกราคม 2562 23
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติทำกระดาษฟางข้าวประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2562 1
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติทำอาหารและขนมจากข้าว ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมุลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2562 1