ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสาร รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวและแบบบันทึกข้อบกพร่อง (GS-05 และ GS-05/1) ในแปลงนา โดยวิธีเฉพาะเ 16 พฤษภาคม 2562 8
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารสำนักงานกรมการข้าว 14 พฤษภาคม 2562 13
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำทะเบียนใบรับรองและหนังสืออนุญาตตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562 11
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562 9
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562 9
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมกำหนดเป้าหมายและแผนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562 10
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี62 10 พฤษภาคม 2562 14
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 7
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บเอกสารตรวจรับงานการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 10