ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 12 May 2563 69
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 12 May 2563 13
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทาที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในกรมการข้าว 12 May 2563 5
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 05 May 2563 36
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2563 8
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer 01 May 2563 42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 และรายงานการปรับปรุงแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 01 May 2563 20
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดสตาร์ทของเครื่องตัดหญ้า หมายยเลขครุภัณฑ์ ED กรข. กข 56-1-1208-03-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 April 2563 7
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 29 April 2563 18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2563 12