ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเอกสารและเข้าเล่ม กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 28 กุมภาพันธ์ 2561 5
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 28 กุมภาพันธ์ 2561 7
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 28 กุมภาพันธ์ 2561 5
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 27 กุมภาพันธ์ 2561 6
จ้างผลิตสื่อโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตามรอยพ่อ สานต่องานข้าวเพื่อแผ่นดิน กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 26 กุมภาพันธ์ 2561 24
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 24
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 23
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ด้านผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2561 19
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติดสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กุมภาพันธ์ 2561 3
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2561 17