สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)