สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกร (Existing Smart Farmer) หลักสูตร การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J2 21 02 63