สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมเกษตรกร (Existing Smart Farmer) หลักสูตร การเป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563

J20 02 63