สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตรพัฒนาความรู้ และทักษะ Smart Assistant Off

J03 19 02 63