สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J01 19 02 63