สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกะเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Fermer) หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Fermer) ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J3 30 01 63