สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J28 01 63