สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮธ 4193 กทม และ 1กฉ 8267 กทม โดยเฉพาะเจาะจง

J2 17 01 6