สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สัมมนาชี้แจ้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J1 14 01 63