สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี2563 หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

J05 08 01 63