สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ โดยวิะเฉพาะเจาะจง

J04 08 01 63