สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J03 08 01 63