สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J02 08 01 63