สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบิติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J02 03 01 63