สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศ เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J2 26 12 62