สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง