ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดรทัศสารคดี ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J02 24 07 62