ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมนเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับ GAP แบบกลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

J17 09 62