ประกาศขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าว จำนวน 2,095 ม้วน

ประกาศขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกรองตากข้าวจำนวน 2,095 ม้วน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม