ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนกรรผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J2 31 07 62