ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J24 07 62