ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และกด-ด่างของดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

J01 14 06 62