ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปี62

J1 10 05 62