กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมกำหนดเป้าหมายและแผนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมกำหนดเป้าหมาย
และแผนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง