สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวระดับประเทศ

เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒


ดาวน์โหลด...คลิก