สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม จำนวน 2 เครื่อง


เอกสารแนบ คลิก