กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บเอกสารตรวจรับงานการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บเอกสารตรวจรับงาน
การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง