กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสัมมนาบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสัมมนาบริหารจัดการงานคลัง

และโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ คลิ๊ก...