ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องฯ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

J02 26 03 62