ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

J01 26 03 62