กรมการข้าว ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ...คลิก