สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮภ 4833

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮ3 4833 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 


รายละเอียดตามเอกสารแนบ...คลิก