ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)