ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์คู่มือองค์ความรู้ จำนวน 5 เรื่อง และจ้างพิมพ์ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว

J21 08 61