ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิงหลังอาคารฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ