กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ระบบดีเซล) ที่มีกำลังไฟฟ้า 5KW

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ระบบดีเซล) ที่มีกำลังไฟฟ้า 5KW
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง