ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำสือมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่

J 20 07 61