ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่

ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี2561 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

J 20 06 61