ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

ประกาศกรมการข้าว กรุงเทพฯ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด...คลิก