ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา่จ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

ประกาศกรมการข้าว กรุงเทพฯ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา่จ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด...คลิก